Được phép bán nhà đất Khánh Hòa khi nhận thế chấp

3 trường hợp được bán nhà đất Khánh Hòa khi Sổ đỏ đứng tên người khác

Bạn có thể bán nhà đất Khánh Hòa khi là 1 trong 3 trường hợp dưới đây. Do thế, để nắm chắc các luật định bạn nên đọc ngay bài viết dưới đây. Đồng thời, bạn sẽ chủ động hơn trong giao dịch Bất động sản

Có 3 trường hợp được bán nhà đất Khánh Hòa khi Sổ đỏ đứng tên người khác

Có 3 trường hợp được bán nhà đất Khánh Hòa khi Sổ đỏ đứng tên người khác

Được bán khi nhận thế chấp nhà đất Khánh Hòa

Người dân có thể bán nhà đất khánh hòa khi Sổ đỏ đứng tên mình hoặc được ủy quyền. Ngoài ra, bạn cũng dễ dàng thực hiện việc này khi nhận thế chấp. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ:

“Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia”

Khi thế chấp quyền sử dụng đất thì bên thế chấp sẽ giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận. Theo đó, bên nhận thế chấp có quyền xử lý tài sản đảm bảo với điều kiện:

  • Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được đảm bảo mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ
  • Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được đảm bảo trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật
  • Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định

Đất mua trước ngày 01/07/2014

Bên cạnh đó, trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/07/2014. Tuy nhiên, đất này đã được cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng có quyền chuyển nhượng. Đồng thời, bạn có thể tặng cho người khác nhưng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận mới.

Căn cứ Khoản 2 Điều 82 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP quy định. Trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/07/2014 mà bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển nhượng hoặc hợp đồng chuyển nhượng có công chứng, chứng thực thì không phải đăng ký sang tên. 

Được phép bán nhà đất Khánh Hòa khi nhận thế chấp

Được phép bán nhà đất Khánh Hòa khi nhận thế chấp

Toàn bộ người thừa kế là người nước ngoài

Hơn thế nữa, bạn có thể bán đất ở Khánh Hòa khi toàn bộ người thừa kế là người nước ngoài. Theo đó, Khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việc Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế.

Như vậy, nếu tất cả người nhận thừa kế là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam thì có quyền chuyển nhượng, tặng cho đất được thừa kế nhưng không được đứng tên giấy chứng nhận.

Trên đây là 3 trường hợp được bán nhà đất Khánh Hòa khi Sổ đỏ đứng tên người khác. Nếu bạn muốn nhận tư vấn chi tiết từ chuyên gia hãy kết nối với bds meeyland.com. Tin rằng, với kinh nghiệm và kiến thức uyên thâm chúng tôi sẽ phần nào giúp được bạn trong chuyện này.

Nguồn: https://icon4tower.com/